Committees

INDIAN SOCIETY OF OTOLOGY (ISO)
ISO Founder and Advisor President Secretary
Prof. K K Ramalingam Dr. S K E Appa Rao Dr. Ravi Ramalingam

ISOCON MYSURU 2018
Chief Patrons
Dr. H Vijayendra Dr. Deepak Haldipur
Organizing Chairman Organizing Secretary Co-Organizing Secretary Treasurer
Dr. Bharathi M B Dr. Babu A R Dr. Rakesh B S Dr. Prakash B G

ISOCON 2018 Advisors
Dr. Shivaram Shetty T Dr. Srinivas Prasad Dr. Shankar Medikere
Dr. Guruswamy M Dr. Srimandr Kumar Dr. Ramalinge Gowda
Dr. Manjunatha B Dr. Harindra M N Dr. Govinde Gowda K M
Dr. Basavana Gowdappa Dr. Sunder Raj Dr. Sathya P
Dr. Shivakumar N P Dr. Veenapani Dr. Hanumantha Prasad
Dr. J Narayan Dr. Girish Kulkami Dr. N B Prahalad
Dr. Narayan Murthy Dr. Deepak Ranjan Nayak Dr. Sunil Dutt
Dr. Lakshmi P Satish Dr. Shivakumar A M Dr. Shankar
Dr. Basavaraj K P Dr. Muddhol Dr. Balakrishnan

Organising Committee ISOCON 2018
Organising Co Chairmen Joint Secretaries
Dr. Jagadish Malloli Dr. T M Nagaraj Dr. Praveen Dr. Soma Sundar
Dr. Sandhya D Dr. Arshad Hussain
Scientific Committee Live Surgical Workshop Committee
Dr. Basavaraj S Dr. Jyothi Swaroop Dr. Sandeep Dr. Nishan
Dr. Rajeshwari Dr. Mohan Appaji Dr. Sandhya D Dr. Dhan Raj
Dr. Krishnappa Dr. Suhel Hasan Dr. Thanzeemunissa Dr. Naveen
Dr. Dattatri H A Dr. Kumarswamy Dr. Sunil Dr. Krishna Murthy
Dr. Praveen Kumar Dr. Gangadhar
Dr. C V Srinivas Dr. Puttamadaiah
Registration Committee Reception Committee
Dr. Shilpa C Dr. Jaganath Dr. Satish Raj Dr. Balaji
Dr. Satish Kumar Dr. Sunil Kumar Dr. Mohan M Dr. Suhas
Dr. Divya Dr. Govindaraj Dr. Sushma Nayak Dr. Pradeep
Dr. Prakash (AIISH) Dr. M A Sheriff Dr. Ravi (Mandya) Dr. Sridhar
Dr. Rajiv B A Dr. Jaganath
Cultural Committee Hospitality Committee Souvenier Committee
Dr. Natashekar Dr. Suma Dr. Thippeswamy Dr. Rajendra Chilkavad Dr. Zakir
Dr. Subhash Dr. Sandhya D Dr. Guruprasad
Dr. Mahadevappa Dr. Murudesh