National Faculty List

National Faculty List
Sl.No Names
1 Dr. Anirban Biswas
2 Dr. Anjana Vishvanathan
3 Dr. Anthony Irudhayarajan
4 Dr. S. K. E. Apparao
5 Dr. Asha Yathiraj
6 Dr. Ashwini Shenoy
7 Dr. Avinash Bijlani
8 Dr. Bharathi MB
9 Dr. Deepak Haldipur
10 Dr. David Victor
11 Dr. Gauri Belsare
12 Dr. Hetal Marfatia
13 Dr. Ilambarathi
14 Dr. JP Reddy
15 Dr. Kapil Sikka
16 Dr. Madhuri Mehta
17 Dr. Manoj M P
18 Dr. Meenesh Juvekar
19 Dr. Milind V Kirtane
20 Dr. Mohnish Grover
21 Dr. K. P. Morwani
22 Dr. Mubarak Muhamed Khan
23 Dr. Neelam Gulati Vaid
24 Dr. Nilesh M
25 Dr. Nishi Gupta
26 Dr. Pawan Singhal
27 Dr. R N Patil
28 Dr. P. S. Pradeep Kumar
29 Dr. Rajesh Vishwakarma
30 Dr. Ramandeep Singh Virk
31 Dr. Ravi Ramalingam
32 Dr. Rupa Vedantam
33 Dr. Sameer Bhargava
34 Dr. Sampat Chandra Prasad
35 Dr. Sandeep Sharma
36 Mr. Saransh Jain
37 Dr. Sarvajeet Singh
38 Dr. Sharafudeen PK
39 Dr. Shankar B. Medikeri
40 Dr. Srinivas D R
41 Dr. Sreeram Murthy
42 Dr. Sunil Narayan Dutt
43 Dr. Sunita Chhapola
44 Dr. S P Dubey
45 Dr. Sanjay Agrawal
46 Dr. Tushaarkanti Gosh
47 Dr. Udaya Bhanu
48 Dr. Vijayendra H
49 Dr. Vinay Vijayendra
50 Dr. Vijayaraghavan
Temporal Bone Dissection Course Instructors
Sl.No Names
1 Dr. Arshad Hussain
2 Dr. Babu A R
3 Dr. Bharathi M B
4 Dr. Datathri H
5 Dr. Deepak Haldipur
6 Dr. Govindraj
7 Dr Harindra
8 Dr. Kumar Swamy
9 Dr. C B Nandiyal
10 Dr. Prakash B G
11 Dr. K C Prasad
12 Dr. Sandhya D
13 Dr. Vinay Vijendra